Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz; Kayısıdan katma değeri yüksek ürünler geliştirmek, tanıtmak ve tüketimini yaygınlaştırmak.

Vizyon

Vizyonumuz; Kayısı konusunda ileri düzeyde araştırmalar yapan, bilgi üreten ve ürün geliştiren merkez olmak.

TR