Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Birim Hakkında

KURULUŞ

Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 30.10.2019 tarih ve 30933 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla resmen kurulmuştur.

Amaç ve Faaliyet Alanları

Sofralık ve kurutmalık yeni kayısı çeşitlerinin geliştirilmesi için ıslah programları düzenlemek, yeni kayısı çeşitlerini tescil ettirmek, yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak.

Klonal çoğaltılabilen bodur ve yarı bodur kayısı anaçlarının geliştirilmesi için türler arası melezleme ve   doku kültürü çalışmaları yapmak.

Acı kayısı tohumunda bulunan amigdalin bileşiğinden mikroenkapülasyon yöntemiyle ilaç ve gıda takviyeli   ürünler geliştirmek

Kayısı meyvesinden katma değeri yüksek kayısı konservesi, pulpu, nektarı, reçel, marmelat, minimal işlenmiş ve dondurulmuş ürünler konusunda araştırmalar yapmak

Modern kayısı yetiştiriciliği için örnek bahçeler kurmak, yeni tekniklerin yaygınlaştırılması için kayısı üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek

Kayısı tür ve çeşitlerini toplamak, muhafaza etmek, kayısı gen bankasını kurmak, moleküler teknikler kullanılarak toplanan materyalin genetik analizlerini yapmak.

Organik kayısı yetiştiriciliği ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak.

Kayısıda meyve hasadı, patik ve kurutma işlemlerinde üretim maliyetini azaltacak mekanizasyon teknikleri geliştirmek ve mekanizasyonun yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim programları düzenlemek.

Kayısının değer zincirinin artırılmasına yönelik entegre tesis, lisanslı depoculuk, küresel rekabette kümelenme ve inovasyon konularında resmi kurum ve özel sektörle ortak projeler yapmak.

Kayısının insan sağlığına faydaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, kamuoyuyla paylaşmak ve kayısı tüketimini artıracak yayım faaliyetlerinde bulunmak.

Kayısıda kalite ve kalıntı analizlerine yönelik laboratuvarlar oluşturmak, bölgesel ve ulusal alanda referans merkezi görevi üstlenmek.

Üniversite ve üreticiler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve üreticilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı araştırıcıları kayısı üreticileriyle buluşturmak.

TR